گروه حسابداری

waz.hesabdari@chmail.ir

گروه حسابداری

waz.hesabdari@chmail.ir

آدرس وبسایت دبیرخانه کشوری حسابدای

hesabdari.gam3.medu.ir

۴ مطلب در بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده است

۱۷
بهمن

برای دانلود درس حسابداری مقدماتی اینجا کلیک کنید

برای دانلود درس حسابداری صنعتی اینجا کلیک کنید

برای دانلود درس حسابداری رایانه کار اینجا کلیک کنید

برای دانلود درس مسول سفارشات کار اینجا کلیک کنید

برای دانلود درس حسابداری تکمیلی اینجا کلیک کنید

برای دانلود درس حسابداری حقوق ودستمزداینجا کلیک کنید

برای دانلود درس کاربر رایانه اینجا کلیک کنید

  • آزیتا مرشد کفاشان
۱۷
بهمن

  • آزیتا مرشد کفاشان
۰۳
بهمن
از زحمات سرگروه وهنرآموز پرتلاش شهرستان سلماس جناب آقای عابدی از بابت تهیه جزوه آموزشی حقوق ودستمزد فصل چهارم صنعتی ،نهایت تشکر را داریم
برای دریافت فایل جزوه اینجا کلیک کنید
  • آزیتا مرشد کفاشان
۰۳
بهمن

برای دریافت شاخص های ارزیابی بهمن واسفتد اینجا کلیک کنید

  • آزیتا مرشد کفاشان