گروه حسابداری

waz.hesabdari@chmail.ir

گروه حسابداری

waz.hesabdari@chmail.ir

آدرس وبسایت دبیرخانه کشوری حسابدای

hesabdari.gam3.medu.ir

۱۳
آبان

با سلام

برای دریافت آخرین فرم بازدید ارسالی از دبیرخانه کلیک کنید           دریافت

  • آزیتا مرشد کفاشان
۱۳
آبان

با سلام و عرض ادب خدمت همکاران محترم

در راستای اجرای بند 3 دبیرخانه کشوری حسابداری و در جهت کیفت بخشی آموزشی به دروس تخصصی حسابداری

کاردانش 

بررسی محتوای استاندارد و تجزیه و تحلیل آموزش شغل حسابدار بهای تمام شده به استان آذربایجان غربی اختصاص

یافته است لذا از کلیه همکاران رشته حسابداری شاخه کاردانش دعوت میکنیم در این خصوص ما را یاری فرمایند

لطفابررسی محتوای استاندارد و تجزیه وتحلیل آن با رعایت  موارد زیرباشد:

 1 - تناسب ساعات آموزشی با محتوای ارائه شده آن

2 - بررسی بند به بند از لحاظ تناسب وتوالی و ارتباط محتوایی

3 - متناسب بودن محتوای استاندارد با ویژگی ها وتوانمندیهای هنر جویان

4 - متناسب بودن با بازار کار

5 - رضایتمندی هنرآموزان ازمحتوای آموزشی نظام جدید

6 - بررسی مطالب از نظر تقدم وتأخر دروس هر پایه

7 - بررسی میزان تکرار مطالب ارائه شده دراستانداردهای مختلف )باذکرمورد)

8 در صورت نامناسب دیدن استاندارد، پیشنهادات ونظرات در مورد استاندارد جایگزین

9 تحلیلها ترجیحا با ورد 2010 وفونت نازنین سایز 14 تایپ گردد

10 - تاریخ ارسال تحلیلها به استان تا 97/9/10 به ایمیل آدرس گروههای آموزشی استان میباشد  • آزیتا مرشد کفاشان
۲۹
مهر

با سلام خدمت همکاران محترم


برنامه عملیاتی گروه حسابداری استان آذربایجان غربی در شاخه کاردانش در سال تحصیلی 98-97 بارگذاری میگردد


جهت دریافت کلیک نمایید             دریافت

  • آزیتا مرشد کفاشان
۲۲
مهر

برای دریافت شاخصهای ارزیابی مهر و آبان کلیک کنید


                                دریافت

  • آزیتا مرشد کفاشان
۱۵
مهر

با سلام

برای در یافت استانداردهای دروس رشته حسابداری به آدرس زیر مراجعه کنید


                                             dabirkhanehesabdarikhu@gmail.com   

  • آزیتا مرشد کفاشان
۳۰
ارديبهشت

برای دریافت برنامه درسی رشته های کاردانش کلیک کنید                     دریافت


برای دریافت استانداردهای حسابداری مالی کاردانش کلیک کنید              دریافت

  • آزیتا مرشد کفاشان
۱۶
ارديبهشت

  • آزیتا مرشد کفاشان
۲۶
فروردين

برای دریافت سوالات تستی و عملی فصل اول ارسالی آقای رامیان سرگروه محترم پیرانشهر کلیک کنید                      دریافت

برای دریافت سوالات تستی و عملی فصل اول ارسالی خانم اپرناک سرگروه محترم ناحیه یک ارومیه کلیک کنید             دریافت

برای دریافت سوالات تستی  فصل دوم ارسالی خانم رسدی سرگروه محترم ناحیه دو ارومیه کلیک کنید                       دریافت

برای دریافت سوالات تستی  فصل دوم ارسالی آقای خدری سرگروه محترم بوکان کلیک کنید                                    دریافت

برای دریافت سوالات عملی  فصل دوم ارسالی آقای خدری سرگروه محترم بوکان کلیک کنید                                      دریافت

برای دریافت سوالات تستی  ارسالی خانم ذاکری سرگروه محترم خوی کلیک کنید                                                  دریافت

برای دریافت سوالات عملی ارسالی خانم ذاکری سرگروه محترم خوی کلیک کنید                                                    دریافت


  • آزیتا مرشد کفاشان
۲۲
فروردين

برای دریافت شاخصهای ارزیابی فروردین و اردیبهشت سرگروهها کلیک کنید        دریافت

  • آزیتا مرشد کفاشان
۲۹
اسفند

tabrik sale no

  • آزیتا مرشد کفاشان